Ana Sayfa Genel Arabam Com, Vava Cars, Araba Sepeti Ve Letgo’ya rekabeti bozma soruşturması

Arabam Com, Vava Cars, Araba Sepeti Ve Letgo’ya rekabeti bozma soruşturması

Rekabet Kurulu, ikinci el araç alım satımı yapan Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil İnternet hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu, çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım satımında faaliyet gösteren Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş.’nin ‘rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacına yönelik uygulamalarda bulundukları’ iddiasına ilişkin yürüttüğü ön araştırmayı tamamladı. Rekabet Kurulu, kararını internet sitesinde yaptığı duyuru ile paylaştı. Kararda şöyle denildi: “Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-33/528-M sayı ile karar verdi.”

REKABETİ BOZMA SORUŞTURMASININ MADDELERİ

4054 Sayılı Rekabetin Önlenmesi hakkında Kanun’un 4. maddesi şöyle: “Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır. Bu haller, özellikle şunlardır:

  • FİYAT UNSURLARI: Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi;
  • PİYASA KONTROLÜ: Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü;
  • TALEP MİKTARINI PİYASA DIŞINDA BELİRLEMEK: Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi;
  • YENİ GİRECEKLERİN ENGELLENMESİ: Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi;
    EŞİT KİŞİLERE FARKLI ŞARTLAR UYGULANMASI: Münhasır bayilik hariç olmak üzere eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması;
  • HİZMET SATIN ALMASINI ZORUNLU KILMAK: Anlaşmanın niteliği veya ticari teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi;
  • UYUMLU EYLEM HALİ: Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder. Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.